guuran.wordpress.com
Spådomar om framtiden
På SvD:s hemsida kan man läsa en artikel om en undersökning som Eurofound genomfört under 2007. Man har tillfrågat ett antal experter i ett 30-tal länder vad de tror om utvecklingen på arbetsmarkna…