guuran.wordpress.com
Krigarnas och helgonens tid
… är en bok som skildrar västeuropas historia perioden ca 400 – 800. Boken är skriven av historikern Dick Harrison i slutet av 90-talet. Bokens tes är att denna period är ganska okänd f…