gutten-berg.no
SKAGERRAK – vårt felles hav
SKAGERRAK En natur- og kulturhistorisk reise av Øivind Berg, Jo van der Eynden, Atle Knutsen og Øystein Paulsen. SKAGERRAK
 en natur- og kulturhistorisk reise Med utgivelsen "Skagerrak en natur- og kulturhistorisk