gutten-berg.no
LARS MONSEN for unge lesere
Spennende bok for barn og ungdom om opplevelser i nær og fjern villmark. HVA VILLMARKA LÆRTE MEG er første bok i en serie "faction"-fortellinger fra LARS MONSENS ekspedisjoner. Bøkene er fylt med spennende naturopplevelser, møte med dyr, jakt, fiske og