gutten-berg.no
Bålet i engelsk utgave
Internasjonal utgivelse "Bålet – fra gnist til ild" er gitt ut i England under tittelen "Fire – from Spark to Flame" av forlaget Carlton Books som har kjøpt de såkalte "World English Rights". Forlaget omtaler boka som "The Scandinavian Art of Fire-making" og boka