gutten-berg.no
Bålet i engelsk utgave: "Fire – from Spark to Flame"
Internasjonal utgivelse av "BÅLET – fra gnist til ild" "Bålet – fra gnist til ild" er gitt ut i England under tittelen "Fire – from Spark to Flame" av forlaget Carlton Books som har kjøpt de såkalte "World English Rights". Forlaget omtaler boka som