gustaualegret.com
>Bassas, Milà i el servei públic
>Washington, DC.- Catalunya Ràdio perd audiència. Ho feia en els últims mesos del curs passat com a símptoma d’un final d’etapa, com conseqüència d’un èxit radiofònic d’una emissora pública que …