gurunh.com
Dương Trọng Tấn nói về Agile Y
Một lập trình viên như thế nào thì được gọi là giỏi? Phải làm gì để trở thành lập trình viên giỏi? Lập trình viên phải đọc những gì? Đó là ba câu hỏi ám ảnh tôi trong hơn một thập kỉ hành ng…