gurunh.com
Làm sản phẩm thương mại: Khi nào bắt đầu?
Nhân chuyện được thanh niên đam mê khởi nghiệp chia sẻ về ý tưởng làm sản phẩm, viết qua về câu hỏi: khi nào bắt đầu? Hay là, khi nào thì có thể quyết định bắt tay vào làm một sản phẩm thương mại? …