gurunh.com
Singleton: dùng hay không?
Nhân tiện mọi người có vẻ hào hứng về chủ đề nho nhỏ này và đang viết được, viết nôt kẻo ít hôm lại lười. Trả lời ngắn gọn là dùng. Dùng chứ. Nhưng dùng thế nào cho đúng thì phải hiểu rõ một chút. …