gurukreatif.wordpress.com
Pelajaran TIK dan pemilu
“Rekan-rekan yang baik, Bagi kelas-kelas yang ada jam pelajaran IT dan terkena imbas libur Pemilu silahkan hubungi saya untuk mengganti di hari lain. Terima kasih Purvi untuk usul yang briliy…