gunelemin.wordpress.com
Əli, Vəli, Pirvəli… 21+
Əli, Vəli, Pirvəli, Birgə getməz irəli, Durmaz ölü sikləri, Sikməz bomba şeyləri… Əli, Vəli, Pirvəli, İşə düşər bir əli, Zillənər hey gözləri Kiminsə lüt şəklinə… Əli, Vəl…