gulenaypema.com
Eğitim Takvimi
• 11 Nisan – 13 Ağustos 2019, YogANA Kadınlar için Yoga Eğitmenliği Prog. 200 Saat – ArıKuşu Retreat, Bodrum (Kayıtlar kapandı) • 26-28 Nisan 2019, Kalbin Yolu İnzivası – İç-Çocuk…