guldklimpar.se
Vår vision och värdegrund - Förskolan Guldklimpar
VisionAlla barn ska få sina behov tillgodosedda och utvecklas i sin fulla potential.Guldklimpars värdegrundBarns behov - i centrum. Vi observerar alla barn och utgår från deras utvecklingsnivåer när vi skapar vår verksamhet. För att alla barns ska kunna utvecklas i sin fulla potential.Olikheter – berikar. Genom att ha olikheter i vår organisation får vi tillgång …