guldklimpar.se
Vår värdegrund och vision - Förskolan Guldklimpar
Vision Alla barn ska få sina behov tillgodosedda och utvecklas i sin fulla potential. Guldklimpars värdegrund Barns behov – i centrum. Vi observerar alla barn och utgår från deras utvecklingsnivåer när vi skapar vår verksamhet. För att alla barns ska kunna utvecklas i sin fulla potential. Olikheter – berikar. Genom att ha olikheter i vår …