guldklimpar.se
Om Guldklimpar - Förskolan Guldklimpar
Huvudmannen har drivit ett specialpedagogiskt utbildningsföretag och handlett/konsulterat/utbildat pedagoger, lärare, förskolechefer, rektorer och skolledare både i Sverige och Finland sedan 2008. I januari 2018 startade hon förskolan Guldklimpar på Kungsholmen.Huvudmannen drivs av att skapa en verksamhet som utgår ifrån och möter varje enskilt barns behov.Genom gedigna erfarenheter av:organisationsutvecklingpedagogikutvecklingspsykologispecialpedagogikledarskapsocioemotionellt klimat kommunikationsystemteoriSå driver huvudmannen Förskolan Guldklimpar genom både …