guitarlele.wordpress.com
Hoa Bằng Lăng – Hợp Âm Guitar – Hợp Âm Ukulele
Hoa Bằng Lăng Hợp Âm Guitar | Hợp Âm Ukulele Tự Học Guitar – Hướng Dẫn Guitar 4dummies.info ghita.vn soaica.net Tone gốc Cm: Kẹp Capo 3 [Am]Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười [Dm]vui [F]Tôi làm th…