guitarlele.wordpress.com
Vợ Ơi Anh Đã Sai Rồi – Hợp Âm Guitar – Hợp Âm Ukulele
Vợ Ơi Anh Đã Sai Rồi Hợp Âm Guitar | Hợp Âm Ukulele Tự Học Guitar – Hướng Dẫn Guitar 4dummies.info ghita.vn soaica.net Là [C]bạn hay là [G]bè, mình cùng [Em7]nhau [Am]lè nhè Cho [F]nhau câu vè câu …