guideadvokat.no
Advokat Erlend Øen har fått møterett for Høyesterett - Guideadvokat
Etter å ha prosedert sin andre «prøvesak» i Høyesterett i desember 2019 har Erlend nå møterett for Høyesterett. Advokat Erlend Øen trådte inn som partner i Guide i 2017. Han har omfattende kompetanse innen skatt / skatteforvaltning, særlig merverdiavgift og særavgifter. I tillegg har han bred forretningsjuridisk bakgrunn både når det gjelder arbeidsrett, kontraktsrett, anskaffelses-juss …