gspmakerspace.se
Utbildning
Utbildning för föreningens medlemmar. Innehåll annonseras ut i Facebook-gruppen.