gspmakerspace.se
Justering av labbavgift
Mot bakgrund av de kraftigt ökade kostnader föreningen står inför har styrelsen beslutat om en omedelbar uppjustering av labbavgiften. Från och med idag gäller 300:-/månad. Vi hoppas att ni fortfarande ser värdet med ett Makerspace i Skövde och att detta är något ni är villiga att betala lite extra för att kunna ha kvar. För