grzesiopolak.com
Listy do Polski 25: „Autentyczny renesans i postęp”
Witam Was ponownie! Z pewnością dziękujecie mi w pokłonach za poetyczną dyrektywę w sprawie zmiany sytuacji demograficznej Polski (Kryptonim „BZYK”). W rozwiniętych gospodarczo krajach ludzie zaprz…