grupengind.com
FIBERPACHS
NAU INDUSTRIAL FIBERPACHS Urbanització zona industrial “La Plana de Can Vallés”, construcció de nau industrial. Construcció mòdul oficines en conjunt industrial de Fabricació de Plàstics Reforçats – sector automòbil – a Pacs del Penedès.