grontmaskin.no
Smarte gjødselvogner gjør jobben lettere - Grønt Maskin
Gjødsling av jordene trenger ikke alltid å være en møkkajobb. Bruker du en spredevogn blir både arbeidet enklere og resultatet bedre. Enten du gjødsler med talle, slam, kalk, benmel, kylling/hønsegjødsel eller annen masse, er det viktig med en robust og allsidig spredevogn. Produktspesialist Rolf Gjølstad hos Grønt maskin AS, avdeling H. Bjerkes Eftf. i Rygge deler …