grontmaskin.no
KWB flisfyringsanlegg - Grønt Maskin
Vi er leverandør av KWB flisfyringsanlegg i fra Østerrike som er ledende innen utvikling og produksjon av flisfyringsanlegg. De har produsert og levert 60 000 anlegg over hele Europa. Vi har solgt flere store anlegg til landbruk, for oppvarming av bolighus, driftsbygninger, korntørke og veksthus, men også til næringsvirksomhet/industri osv. KWB er helautomatiske flisfyringsanlegg hvor produktutviklingen …