grontmaskin.no
Asa-Lift kurs, og tur til København - Grønt Maskin
Før årets sesong dro Ole Chr Bye AS avd. Harald Bjerkes Eftf. på en kombinert tredagers kurs og hyggetur til vårlige København. Dag 1 Tidlig på morgenen fløy teknikerne Rune, Åge og Rimis samt selgerne Øivind og Ole Petter ned for et heldags kurs med Asa-Lift sine teknikere. Vertene for oppholdet var salgsansvarlig for det norske …