gronamoment.se
The Ocean Cleanup ska stoppa tillförseln av plastsopor till haven
Stiftelsen The Ocean Cleanup har uppfunnit ett system som ska förhindra att plastskräp förs med floderna ned till världshaven.