gronamoment.se
Hållbar Julkalender 2018: Lucka 17 – Laga dina grejer. Eller lämna dem till någon som kan
Reparera snarare än att separera. Jag lovar det är värt När det gäller något du har kärt