groeppetrichor.wordpress.com
Atatürk (PD)
“Je hebt wat gedaan?” Tuygun keek Kemal aan met een mengeling van verbazing en een schaterlach die op doorbreken stond. “Ben je doof? Dat heb ik je toch net verteld. Trouwens, wis…