groenehartzaken.nl
Wat doet een mediator?
Een mediator biedt hulp bij verschillende soorten conflicten en treedt op als onafhankelijke derde persoon in geschillen. Hierbij kun je denken aan een echtscheiding of een burenconflict. Het is belangrijk om een mediator in te schakelen, zodat het verhaal van twee kanten in kaart gebracht kan worden en de belangen van beide partijen