griyasunnah.net
Kedudukan dan Keutamaan Syahadatain, Pembatal, Makna, Syarat
Buku untukmemahami makna SYAHADAT LAA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULULLAH, keutamaan, syarat, faedah dan pembatalnya