griyasunnah.net
Islam Itu Mulia, Terjemah Syarh Fadhl al-Islam
Islam … Sebuah agama yang mulia, indah, agung, serta penuh hikmah dan rahmat. Namun keistimewaan Islam yang demikian hendak dikaburkan oleh berbagai kalangan. Ditambah lagi dengan minimnya semangat…