griyasunnah.net
Fikih Muyassar Mudah Hukum Islam
Buku fikih ringkas lengkap karya kumpulan beberapa profesor dengan pengawasan dan arahan beberapa ulama lainnya.