griyasunnah.net
Ada Tanggung Jawab di Pundakmu!
Beragam problema sering dijumpai oleh para penuntut ilmu dan dai. Cukupkah niat ikhlas untuk membenahi umat menjadi bekal bagi seorang juru dakwah? Apa saja bekal yang harus dimiliki oleh para penu…