greyphan.com
Họa sĩ: Hạ Đạt
Hạ Đạt – 夏达 Nguồn: baike & tieba Dịch và biên tập: Grey Phan Tên thật: Hạ Đạt Tên tiếng Anh: April (id hay dùng: april44) Giới tính: Nữ Nơi sinh: Hồ Nam Sinh nhật: 04/04/1981 (Nhỏ bé + m…