greyphan.com
ẨN NHÂN SĨ HỌA MỸ NHÂN
Người ta có Bảo Tàng, mình đây nghèo nhưng nghệ sĩ :”> Mình làm cái Họa Tàng cho nó… thơ =)) Toàn vẽ chay không có học vẽ máy, thấy người ta dùng các trình đồ họa ra nhiều hình quá đ…