greyphan.com
Tận Thế – Tương Lai
Giới thiệu sơ qua thể loại này một chút: Tận thế: Bình thường thì truyện thể loại tận thế này có bối cảnh là thiên thạch đập trái đất hoặc lý do tương tự, mang theo phóng xạ hoặc bệnh độc khiến cho…