greyphan.com
Hiện Đại (26/05/14)
Những truyện dưới đây là những truyện Grey đã đọc và review ngắn, chứ không phải list tất cả truyện đang và đã được edit/dịch/xuất bản…, làm page này với mục đích lưu trữ và chia sẻ cho các b…