greyphan.com
[CĐ] Ngu Tình (014/151)
~ NGU TÌNH ~ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng Chuyển ngữ: Grey Phan Thể loại: Cổ đại, trước địch sau yêu, sủng, HE Tình trạng: Hoàn MỤC LỤC Chương 1 Chương 2 ~ Chương 3 Chương 4 ~ Chương 5 ~ Chươn…