greyphan.com
BẦN ĐẠO CÓ BỆNH – Thanh Phong Bất Giải Ngữ
Tác phẩm: BẦN ĐẠO CÓ BỆNH Tác giả: Thanh Phong Bất Giải Ngữ Chuyển ngữ: Grey Phan Thể loại: Xuyên không, giang hồ, hài hước, 1vs1, điềm văn, 2S Couple: Hành Ca x Phỉ Nhiên Thù và 1 bầy bệnh thần ki…