greyphan.com
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chương 24 [pic – chưa beta]
Chương này mình đang copy text vào pic thì photoshop của mình bị lỗi liên tục, thành ra style chữ của 2 pic đầu và 2 pic cuối khác nhau, hic. Mọi người thông cảm :(…