gregi.net
EKOROK S NESTLÉ 2017 | - gregi.net | Multikultúrny portál
Program na Námestí slobody v čase od 9.30 do 12:00 hod.: 9:30 začiatok prezentácie aktivít ZŠ v stánkoch 9:40 slávnostné otvorenie 9:50 – 11:30 kultúrny program ZŠ, MŠ a hostí 11:30 – 12:00 záverečné vyhodnotenie a ocenenie, záver