gregi.net
Kate Atkinson: Život po živote | - gregi.net | Multikultúrny portál
Nová kapitola, nový Ursulin začiatok. Zakaždým, keď si po ňu príde tma, neznamená to koniec. Ale ďalší nový život. Samozrejme, Ursula si svoje ...