greenpoints.ro
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European - GreenPoint Management
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (COM(2015)0596 – C8- 0385/2015 – 2015/0276(COD)) Descarca rezolutia legislativa