greedisgoods.com
Pain Point คือ อะไร? ทำไมนักการตลาดต้องหา Pain Point - Greed is Goods
Pain Point คือ ปัญหาของลูกค้าที่เกิดจากสาเหตุบางอย่าง จนทำให้ลูกค้าต้องการแก้ไขปัญหา Pain Point นี้ด้วยการซื้อสินค้าที่สามารถแก้ปัญหาได้