greedisgoods.com
Bundle Pricing คือ อะไร? การตั้งราคาแบบ Bundle Pricing - Greed is Goods
Bundle Pricing คือ กลยุทธ์การตั้งราคา ที่จะรวมสินค้าหลายชิ้นไว้ด้วยกัน แล้วขายสินค้าเหล่านี้ในราคาเดียวกัน ด้วยราคาที่ถูกกว่าการซื้อแยก