greedisgoods.com
วิธี หาค่าเฉลี่ย หรือ ค่า Average ที่ใครก็หาได้ - Greed is Goods
วิธี หาค่าเฉลี่ย คือ การนำข้อมูลมารวม แล้วแบ่งเป็นจำนวนเท่ากัน (ตามจำนวนข้อมูล) สำหรับ วิธีหาค่าเฉลี่ย จะแบ่งเป็น 2 วิธี แต่ทุกวิธีจะอยู่บนพื้นฐานนี้