greedisgoods.com
วิธี คิดเปอร์เซ็นต์ หาร้อยละ ง่ายๆใครก็ทำได้ ! (Percent) - Greed is Goods
วิธี คิดเปอร์เซ็นต์ หรือ คิดร้อยละ มี 2 กรณี คือ หาเปอร์เซ็นต์ จำนวนหนึ่งคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์และ คิดเปอร์เซ็นต์ X% คือเท่าไหร่ (พร้อมวิธีกดเครื่องคิดเลข)