greatrewards.abdurrahman.org
Reward For Deeds After Death & Sadaqa Jariya (Perpetual Charity)
From Aboo Hurairah – radiyallaahi ‘anhu – who said: Allaah’s Messenger – salallaahu ‘alayhi wa sallam – said: