greatgreths.wordpress.com
Where Have All The Dragonflies Gone?
During my childhood, my playmates and I used to sing this when one of us tried to catch a dragonfly: Tutubing bungayngay, Huwag kang papahuli Sa mahaba ang kamay. Huhulihin ka ng patay Sa ilalim ng…